Follow by Email

Sunday, May 22, 2011


An apple letsatsi
Sends moalafi tsamaya
Apple mo go moso
Moalafi kitsiso
Besa apple fa bosigo
bolawa ke tlala moalafi outright
Ja an apple tsamaya kwa bolao
kgwanya moalafi on tlhogo
Tharo apples letsatsi, supa letsatsi tlhagola Ruddy apple, ruddy cheek

No comments:

Post a Comment