Follow by Email

Wednesday, May 18, 2011

Gotlhe around the mulberry setlhatshana

Gotlhe around the  mulberry setlhatshana
Kgabo lelka the weasel.
Kgabo thought it ntse gotlhe tshameko.
Pop! Tsamaya the weasel.
Thebe ka ga spool of thread,
Thebe ka ga lomao.
Jang pula tsamaya.
Pop! Tsamaya the weasel.
O nonofile le down toropo pata,
Mo go le tswa of nonyane,
Jang pula tsamaya
Sephatlo lota of tuppenney rice,
Sephatlo lota of treacle,
Tlhakanya o nonofile le dira tshiamo,
Pop! Tsamaya the weasel.

I need a better dictionary.

No comments:

Post a Comment