Follow by Email

Thursday, June 16, 2011

Tshipi pitse, tshipi pitse,
What nako of letsatsi?
Ngwe o'clock, pedi o'clock,
Nako go tsamaya.

Nonyane of a lofofa flock together,
Le so will kolobe le swine;
Peba le mice will have their boitshenkelo,
Le so will I have morafo.

Mmamanthwane, mmamanthwane, tla under my futshe,
Le ke will fa wena a slice of bacon;
Le when ke apaya,
Ke will fa wena  kuku,
Fa ga ke mistaken.
Barber, barber, shave a kolobe!
Jang many moriri go baakanya a wig?
Nnee le masome pedi, nna  enough!
Fa the barber ngapa toisi.

Thursday, June 2, 2011

Baa, baa, ntsho podi,
Have wena kae kana kae wool?
ee rra, ee rra,
Raro kgetsi full;
Nngwe ka ga rra,
Le nngwe ka ga mme,
La nngwe ka ga mosimane
Who nna down pata.